FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 Údržba a ochrana kameňa

Najvýhodnejším riešením na predchádzanie znečisteniu kameňa je konzervovať ho impregnátorom.

Po nastriekaní na kameň prebehne chemická reakcia a tekutina nevpúšťa do jeho pórov vodu.

Redukciu rozpustných solí v impregnovanom materiáli dosiahneme vtedy, ak ho budeme čistiť 

zariadením s vysokým tlakom vody, pary či kompresorom. Pred impregnovaním veľkej plochy

( obklad podmurovky, fasáda budovy, kamenné časti kozuba a pod.) je dobre vyskúšať si

impregnátor na málo viditeľnom mieste. Na optimalnu impregnáciu kameňa dodržujte tieto zásady:

- kameň musí byť čo najsuchší

- počas impregnácie by teplota mala byť od 10 do 25 °C 

- po ošetrení nesmie na kameň pršať (minimalne 6 hodín a viac)

Trhliny širšie ako 3 mm pred impregnovaním uzavrieme (napríklad tmelom na mramor)

Pri dobrej nasiakovosti materialu stačí konzervačný prípravok naniesť dvakrát, inak ho nanášame

dovtedy, kým ho kameň vpíja. Použijeme pri tom nízkotlakový rozprašovací prístroj alebo valček.

Najmenej odinu pred nanášaním hmoty nesmierne na kameni použiť riedidlo (acetón). Plochy po

ošetrení musíme chrániť pred priemym pôsobením slnečným lúčov.

 

© 2012 Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie a publikovanie textov je možné iba zo súhlasom autora. Created: G66 s.r.o.